Category Archives: News&Promotion

Untitled-2

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558

ณ วัดโพนชัยและหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ การร่วมชมขบวนแห่ขบวนผีตาโขน, การประกวดหน้ากากผีตาโขน, การประกวดผีตาโขนน้อย, การแสดงของชุมชนต่าง ๆ

Continue reading »
1 2 3 4