Tag Archives: กษัตริย์ไทย

400

พาชม “อุทยานราชภักดิ์” หัวหินสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่

พาชม “อุทยานราชภักดิ์” หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (กษัตริย์ทรงทำให้ ไทได้เป็นไทย อย่างทุกวันนี้) อุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริย์แแห่ง สยาม 7 พระองค์

Continue reading »