Tag Archives: ข่าว

หยิบหมอก---หยอกดอกกระเจียว

“เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน“

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา  และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน   ที่เกี่ยวข้อง  ขอเชิญทุกท่านร่วม “หยิบหมอก   หยอกดอกกระเจียว”  

Continue reading »