Tag Archives: ต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกภายในบ้าน

home

ต้นไม้ต้องห้ามที่ไม่ควรปลูกในบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

แม้ว่าต้นไม้จะเป็นแหล่งของความสวยงามที่จะทำให้บ้านดูโดดเด่น เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มร่มเงาและความเขียวขจีให้บ้านดู น่าอย่าศัย

Continue reading »