Tag Archives: เขาช้างเผือก

cover

พิสูจน์ความกล้า ท้าความเสียวที่ “เขาช้างเผือก”

เปิดแล้ว! ท่องเที่ยวผจญภัยกิจกรรมท้าความเสียว พิสูจน์ความกล้าในตัวเองสักครั้งในชีวิตที่ “เขาช้างเผือก” จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมของเหล่านักผจญภัยเฝ้ารอคอย

Continue reading »