Tag Archives: เส้นทางปัว

1

ลัด เลาะ รอบ น่าน (เส้นทางปัว-บ่อเกลือ-สะจุกสะเกี้ยง)

น่าน จ.เล็กๆทางภาคเหนือของไทย ซ่อนตัวอยู่ในขุนเขามานาน น่านมีเสน่ห์ในตัวเอง ด้วยความที่เป็นเมืองที่สงบ อบอุ่น วัฒนธรรมต่างๆ ยังมีให้เห็นอย่างเด่นชัด

Continue reading »