Tag Archives: เหมืองปิล็อก

Untitled-2

พาไปเที่ยว “บ้านอีต่อง” หมู่บ้านเล็กๆ ที่มีหมอกตลอดทั้งปี ( 3วัน 2คืน)

ถ้าเราเหนื่อยล้าจงเดินเข้าป่า…. ไปค่ะไปหมู่บ้านอีต่อง กันท่ามกลางหุบเขาสุดเขตแดนตะวันตก มีหมู่บ้านหนึ่งชื่อหมู่บ้านอีต่อง ใน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่แสนจะอบอุ่นไปด้วยรอยยิ้มและความเป็นกันเองของชาวบ้าน แต่เดิมบ้านอิต่องเป็นเหมืองแร่ที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองมากในอดีต

Continue reading »