Tag Archives: โมจิหยดนํ้าซากุระ

26731329_1933973739964779_5774327605319190400_n

สัมผัสกลิ่นอายของร้าน “Homu” ร้านขนมแนว ” วากาชิ ” ขนมอร่อยหาทานยาก

” วากาชิ “ เป็นขนมแนวพื้นบ้านญี่ปุ่น จะเรียกว่า ขนมบ้านๆ เราก็พวกทองหยิบทองหยอดอะไรพวกนี้แหละ ใครเบื่อพวกขนมทางฝั่งตะวันตก พวกเบเกอรี่ ลองมาชิมขนม ญี่ปุ่นพื้นบ้านดูละกัน ส่วนตัวนี่ชอบนะ เพราะความหวาน จะไม่มาก จะน้อยเลยทานได้เรื่อยๆ

Continue reading »