Tag Archives: amazing tastes of thailand

Amazing Tastes of Thailand

อร่อยแบบไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร Amazing Tastes of Thailand

        การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงานมหกรรมอาหาร เน้นกิจกรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์และเรียนรู้ความเป็นไทยผ่านวัฒนธรรมด้านอาหาร ที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากท้องถิ่นสู่เมือง จากบ้านเรียนชาวบ้านถึงอาหารตำรับชาววังและพัฒนาอาหารไทยให้เผยแพร่จนเป็น ที่ยอมรับในระดับสากล

Continue reading »