Tag Archives: Cha Ka Yan Hu

Cha-Ka-Yan-Hu

“ทะเลเกลือฟ้าจรดฟ้า” ไม่ต้องไปถึงโบลิเวีย ที่จีนก็มี!!

“ทะเลเกลือฉาข่า” หรือ ฉาข่า เอี๋ยนหู (Cha Ka Yan Hu) ในมณฑลชิงไห่ ประเทศจีน ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น “ทะเลเกลือฟ้าจรดฟ้า”

Continue reading »