Tag Archives: Croissant Taiyaki

2000

Croissant Taiyaki ขนมปลาไส้ทะลักเมนูฮิตนาทีนี้

นาทีนี้ใครไม่รู้จัก ขนมปลาไส้ทะลัก หรือที่เรียกว่า Croissant Taiyaki ก็ต้องบอกว่า ต้องรีบมาทำความรู้จักกันอย่างเร่งด่วนเลย เพราะตอนนี้ฮอตฮิตมาก..ในโลกหล้าประเทศไทยแห่งนี้

Continue reading »