Tag Archives: sutongpae

sutongpae-602

“สะพานอธิษฐานสำเร็จ” ซูตองเป้…ด้วยพลังแห่งศรัทธา ณ เมืองสามหมอก

พาไปเที่ยวซูตองเป้…สะพานแห่งแรงศัทธาและสะพานแห่งความสำเร็จสะพาน เชื่อกันว่าหากเราอธิฐานบนสะพานแห่งนี้จะสมปรารถนา🙏 นี่คือความโชคดีที่ได้มาเห็นด้วยตาตัวเอง

Continue reading »