งานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558

งานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558
 ในวันอาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน 2558 ณ เรือจำลองจักรีนฤเบศร ปากน้ำหลังสวน – เกาะพิทักษ์ งานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558

ด้วยจังหวัดชุมพร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ที่ว่าการปกครองอำเภอหลังสวน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดจัดงาน “วิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2558” ในวันอาทิตย์ ที่ 21 มิถุนายน 2558 ณ เรือจำลองจักรีนฤเบศร ปากน้ำหลังสวน – เกาะพิทักษ์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเชิงอนุรักษ์ ในจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยว ในจังหวัดชุมพรให้คึกคักเพิ่มมากขึ้น

งานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ หลังสวนมินิมาราธอน เป็นการจัดการแข่งขันวิ่ง “หนึ่งเดียวในสยาม” ที่แตกต่างจากการแข่งขันมินิมาราธอนทั่วไป ด้วยการ “วิ่งแหวกทะเล” จากฝั่งข้ามไปยัง “เกาะพิทักษ์” เป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร เริ่มปล่อยตัวบริเวณเรือจำลองจักรีนฤเบศร ปากน้ำหลังสวน โดยใช้เส้นทาง ถนนเลียบชายทะเลที่สวยงาม และเข้าสู่เส้นชัยบนเกาะพิทักษ์ซึ่งอยู่ห่างฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งจะต้อง วิ่งลุยน้ำทะเล ระดับน้ำประมาณ 30 เซนติเมตร และมีการแข่งขัน “วิ่งฟันรัน” ระยะทางเพียง 3.5 กิโลเมตร มีจุดปล่อยตัว ณ ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร และเข้าเส้นชัย ที่เกาะพิทักษ์เช่นกัน

หลังสวนมินิมาราธอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ – ที่ทำการปกครอง อ. หลังสวน โทร. 0 7754 5075 – ผู้ใหญ่อำพล ธานีครุฑ โทร. 08 1093 1443 /08 9018 0644

ขอบคุณที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย