งานเปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า ครั้งที่ 12

งานเปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า ครั้งที่ 12

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย เชิญเที่ยวงาน “เปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า ประจำปี 2558” หรืองาน Koh Tao Festival 2015 ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

และพิเศษสุดสำหรับศิษย์เก่านักเรียนดำน้ำเกาะเต่า ททท. จะจัดงานเลี้ยงคืนสู่เหย้านักเรียนดำน้ำเกาะเต่าให้ท่านได้รำลึกบรรยากาศ เก่า ๆ ในเย็นวันที่ 17 มิถุนายน ณ เกาะนางยวน

งานเปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า ครั้งที่ 12
 
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย ขอเชิญชวนผู้ที่หลงเสน่ห์ทะเลไทยเที่ยวชมงาน “เปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า ประจำปี 2558” หรืองาน Koh Tao Festival 2015 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 งานนี้จัดโดยชมรมรักษ์เกาะเต่า เทศบาลตำบลเกาะเต่า ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวเกาะสมุย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตลอดจนหน่วยงาน สถาบัน องค์กรด้าน การอนุรักษ์ ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ชุมชน ประชาชนชาวเกาะเต่า
 
และพิเศษสุดสำหรับ ศิษย์เก่านักเรียนดำน้ำเกาะเต่า ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะจัดงานเลี้ยงคืนสู่เหย้านักเรียนดำน้ำเกาะ เต่า ให้ท่านได้รำลึกบรรยากาศเก่า ๆ ในเย็นวันที่ 17 มิถุนายน ณ เกาะนางยวนด้วย
 
งานนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างกระแสให้ทุกคนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติใต้ท้องทะเล ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน เชิญชวนให้ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ชุมชน ประชาชน นักท่องเที่ยวเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว และเพื่อประกาศศักยภาพ การเป็นแหล่งดำน้ำที่สวยงาม 1 ใน 5 ของ โลก และอันดับ 1 ของเอเชีย พร้อมประกาศวิสัยทัศน์ เกาะเต่าจะเป็นแหล่งผลิตนักดำน้ำที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้กับโลกใบนี้ตลอดไป
 
กิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการด้านการอนุรักษ์ กิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงเรียนสอนดำน้ำ เชิญชวนนักท่องเที่ยวทำกับกิจกรรมในการอนุรักษ์ใต้ท้องทะเล เช่น เก็บขยะใต้น้ำ ปล่อยเต่า ปล่อยหอยมือเสือ ปลูกปะการัง กิจกรรมเชิญชวนปั่นจักรยานรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ลดอุบัติเหตุจราจร รณรงค์ใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว One More Bike One Less Car กิจกรรม One Free Day เกาะเต่า ใจดีฟรี 1 วัน 1 ร้าน 1 อย่าง 1 วัน ฟรี ทั่วทั้งเกาะ ให้ซึ่งกันและกัน ชมการประกวด Mr. & Miss Save Koh Tao ประจำปี 2558 การลงนามปฏิญญาเกาะเต่า และรับมอบธงสัญลักษณ์ ว่าด้วยเรื่อง “การร่วมกันอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรใต้ท้องทะเลร่วมกันอย่างยั่งยืน” ระหว่างชมรมรักษ์ เกาะเต่า เทศบาลตำบลเกาะเต่า กับผู้ประกอบการเรือทัวร์ สถานประกอบการสอนดำน้ำ มัคคุเทศก์นำเที่ยวใต้ทะเล ทั้งจากเกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเต่า
 
และที่พลาดไม่ได้สำหรับใครที่เป็นศิษย์เก่านักเรียนดำน้ำเกาะเต่า ททท. เชิญท่านร่วมกิจกรรมงาน “คืนสู่เหย้านักเรียนดำน้ำ เกาะเต่า” ( Koh Tao Diver Alumni Reunion 2015 ) ด้วย
 
ขอบคุณที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย