“เปิดไอเดีย ปลูกงานข่าว ปลุกงานชีววิถี กฟผ.” ปั้น 40 เยาวชนเดินตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9

“เปิดไอเดีย ปลูกงานข่าว ปลุกงานชีววิถี กฟผ.” ปั้น 40 เยาวชนเดินตามรอยในหลวง รัชกาลที่ 9

วันนี้ paapaii.com มีโครงการดีๆ มาบอกกล่าวเล่าให้ฟัง จากประสบการณ์จริงที่ได้ไปมีส่วนร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มาครับ ขอบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆ

หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการทำให้ได้เรารู้ว่า ทาง กฟผ. มีความมุ่งมั่นต้องการจุดประกายให้แต่ละชุมชนเดินตามรอยพระราชดำริ พระราชปณิธานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช สู่การพึ่งพาตนเองได้แบบยั่งยืนที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงได้ดำเนิน “โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของ กฟผ.” มาอย่างต่อเนื่อง และได้รับรู้ว่าโครงการชีววิถีนี้มีข้อดีมากมายเลยทีเดียว

ครั้งนี้ทีมงานพาไป ได้ออกเดินทางไปพร้อมกับทาง กฟผ. โดยวันแรก ได้ไปเที่ยวชมเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น แหล่งผลิตไฟฟ้าแหล่งใหญ่ที่คอยส่งกระแสไฟแห่งดินแดนภาคอีสาน

DSCF0116

DSCF0118

DSCF0134

จากนั้นทีมงาน และน้องๆ เด็กนักเรียนในโครงการโรงเรียนสีเขียว ได้เข้าฟังการบรรยายจากวิทยากรของทาง กฟผ. ที่ได้พูดถึงโครงการชีววิถี และได้กล่าวเปิดงานโครงการ “เปิดไอเดีย ปลูกข่าว ปลุกงานชีววิถี กฟผ.” ที่ห้องประชุมพองหนีบในพื้นที่ของเขื่อนอุบลรัตน์

DSCF0041

หลังฟังการบรรยายแล้ว ทำให้พวกเราได้รู้ว่าในตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบันนั้น ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าโครงการชีววิถีฯ เป็นต้นแบบที่จุดประกายให้แต่ละชุมชน สามารถนำองค์ความรู้ปฏิบัติตามได้จริงและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยมุ่งให้ความสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้แทนสารเคมี

DSCF9972

 

และทาง กฟผ. ยังมีการคัดเลือกชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางโครงการชีววิถีฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เขื่อน และใต้แนวสายส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน มีชุมชนต้นแบบทั้งหมด 26 แห่งอีกด้วย

DSCF0259

 

หลังจากได้รับรู้ถึงโครงการชีววิถีกันแล้ว วันที่ 2 ทีมงานยังได้ไปเข้าร่วมกิจกรรม ที่เป็นการตอกย้ำความสำเร็จในแนวทางชีววิถีให้มากยิ่งขึ้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงจัดกิจกรรมเปิดไอเดีย ปลูกงานข่าว ปลุกงานชีววิถี กฟผ.” ด้วยครับ

DSCF0710

ครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่บ้านโคกน้อย ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภูครับ

DSCF0732

โดยคุณรัชดา ทองอยู่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ-การสื่อสาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มาเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “เปิดไอเดีย ปลูกงานข่าว ปลุกงานชีววิถี กฟผ.”

DSCF0496

คุณรัชดา ทองอยู่ เปิดเผยว่า กฟผ. ได้น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาสืบสานและดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงในแนวทางชีววิถีของ กฟผ.นั้น เน้นส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดการพัฒนาในเรื่องการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และรู้จักการบริหารการใช้จ่าย การจัดการในครัวเรือนเพื่อให้คนในชุมชนใช้ชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียงแบบยั่งยืน

DSCF0652

และคุณรัชดา ทองอยู่ ยังได้กล่าวไว้ว่า “ดีใจที่น้องๆ เยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าร่วมโครงการ สนุกกับกิจกรรมเปิดไอเดีย ปลูกงานข่าว ปลุกงานชีววิถี กฟผ.ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้น้องๆ เยาวชนรุ่นใหม่ได้เข้าใจในโครงการชีววิถีอย่างแท้จริง ตลอดจนนำไปศึกษาและเผยแพร่สู่ครอบครัว สังคมในโรงเรียน ตลอดจนสังคมในชุมชนของตัวเอง เพื่อให้เข้าใจว่างานชีววิถีจริงๆ แล้วมีวัตถุประสงค์อย่างไร และต้องการให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อสังคมและประเทศของเราเช่นไร ซึ่งตนขอขอบคุณชาวบ้านโคกน้อยอย่างมาก ที่มีครัวเรือนกว่าร้อยละ 80 ดำเนินกิจกรรมในครัวเรือนตามแนวทางชีววิถีได้เปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้มาเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ และขอบคุณทีมงานจาก อสมท. ที่ให้ความรู้ในการผลิตคลิปข่าวแก่น้องๆ เพื่อช่วยผลักดันศักยภาพการเป็นนักข่าวของเยาวชนรุ่นใหม่อีกด้วย”

 

และเพื่อพัฒนาทักษะของการเป็นนักสื่อสารรุ่นเยาว์ ให้กับน้องๆ ทั้ง 40 คน จึงได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิคการรายงานข่าวจากพิธีกรชื่อดัง คุณกำภู ภูริภูวดล และคุณรัชนีย์ สุทธิธรรม จากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

DSCF0596

ซึ่งนักเรียนต่างได้รับความสนุกสนาน และความรู้อย่างมากมายเลยทีเดียวครับ

DSCF0708

คุณกำภู ภูริภูวดล และ คุณรัชนีย์ สุทธิธรรม จากสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

กฟผ._ภาพเปลี่ยน_3 Oct'17-3

หลังจากได้เรียนรู้ทักษะของการเป็นนักสื่อสารรุ่นเยาว์กันแล้วน้องๆ ยังได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ ถ่ายทำวิดีโอคนในชุมชนบ้านโคกน้อยจริง เพื่อนำมาประกอบการทำคลิปประกวดรายงานข่าวเผยแพร่เรื่องราวของโครงการชีววิถีเพื่อพัฒนาแบบยั่งยืนกันอีกด้วย

พร้อมแล้ว ลุยย!! เย้!

DSCF1094

เริ่มกันที่ ฐานที่ 1 “สวนผักพอเพียง” ซึ่งฐานนี้น้องๆ จะได้เรียนรู้กระบวนการเตรียมแปลงผัก การปลูกผัก อะไรคือการผ่าท้องหมู ครบถ้วนทุกขั้นตอน

DSCF0802

แปลงปลูกผัก 4 แปลง สำหรับการสาธิตของฐานที่ 1

DSCF1055

วิทยากรได้ทำการสาธิตในขั้นตอนการเกลี่ยหน้าดิน

DSCF0825

สอนวิธีการรดน้ำหลังจากที่มีการเกลี่ยหน้าดินเรียบร้อยแล้ว

DSCF0833

เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติ โดยมีวิทยากรคอยแนะนำอยู่ด้านข้าง เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้กับสถานที่จริง

DSCF1288

ต่อกันที่ ฐานที่ 2 “สระหรรษา” ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้เรียนรู้วิธีการขุดบ่อปลาแบบชีววิถี ในรูปแบบบ่อปลาพลาสติก

DSCF0840

วิทยากรประจำฐาน ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับวิธีการขุดและดูแลบ่อปลาแบบชีววิถี

DSCF0847

เด็กๆ ได้สัมภาษณ์วิทยากรเพื่อทำศึกษาในขั้นตอนการหาข้อมูลเกี่ยวกับการส่งคลิปเข้าประกวด

DSCF1493

ฐานที่ 3 “หมูน้อยเต้นระบำ” เรียนรู้การทำปศุสัตว์ วิธีการเลี้ยงหมูแบบชีววิถีซึ่งการเลี้ยงหมูแบบนี้จะไม่มีกลิ่นเหม็นแบบหมูทั่วไป และได้เรียนรู้วิธีการล้างคอกหมูและอาบน้ำหมูอีกด้วย

DSCF0888

แม่พันธุ์หมูของชุมชนโคกน้อย นอนเล่นโคลนอยู่ในคอก โดยแต่ละชุมชนจะมีหมูเพียงแค่ 1 ตัวเท่านั้น

DSCF0882

ข้างๆ คอกของแม่พันธุ์ก็จะเป็นคอกของลูกหมู 4 ตัว

DSCF1448

วิทยากรได้อธิบายเรื่องการทำปศุสัตว์ของฐานนี้ และได้บอกถึงการดูแลและการเลี้ยงดูหมูของชุมชนโคกน้อยให้กับเด็กได้ฟังกัน

DSCF0872

อาสาสมัครเด็ก 2 คน เข้าคอกเพื่อจับลูกหมูมาอาบน้ำ ขอบอกเลยว่าการจับหมูนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ กันเลยคับ

DSCF1463

ในที่สุดก็จับได้สำเร็จ เล่นเอาเหนื่อยกันเลยทีเดียว

DSCF1465

สุดท้ายกับ ฐานที่ 4 “EM น้ำกายสิทธิ์” การผลิตจุลินทรีย์แทนการใช้สารเคมีที่ทำได้จริง

DSCF0930

คุณกำภู ภูริภูวดล สอบถามวิทยากรเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการทำ EM น้ำกายสิทธิ์ ต้องมีส่วนผสมอะไรบ้าง และคุณประโยชน์หลังจากที่ใช้ EM น้ำกายสิทธิ์

DSCF0916

เด็กๆ ได้สอบถามศึกษาข้อมูลจากวิทยากร และถ่ายภาพเก็บเพื่อสำหรับการทำคลิปส่งเข้าประกวด

DSCF1371

ปิดท้ายชมวิถีคนประมงที่เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ ชมวิวธรรมชาติในยามเย็น

DSCF1590IMG_9204

ซึ่งทุกกิจกรรมล้วนสร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความรู้ให้กับน้องๆ อย่างมาก

DSCF1679

ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม

DSCF1752

ได้ลองมาเป็นพิธีกรเด็ก สัมภาษณ์คนในชุมชน

DSCF1790

ได้เรียนรู้วิถีเกษตรกรรมและได้ลงมือกับสถานที่จริง

DSCF1317

ถึงแดดจะแรงขนาดไหนแต่รอยยิ้มของเด็กๆ ก็ไม่เคยหายจากใบหน้าเลย

DSCF1140

ทีมงานได้คุยกับน้องหนึ่งธิดา ปัญญางาม นักเรียนชั้น ม. 3 โรงเรียนกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ หนึ่งในนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ กฟผ. ซึ่งน้องบอกว่า “รู้สึกสนุกสนานมากค่ะ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง กฟผ. จัดขึ้นในครั้งนี้ เพราะได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของคนบ้านโคกน้อย และได้เรียนรู้เรื่องชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน แถมยังได้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำข่าวจากพี่กำภูและพี่รัชนีย์ด้วย ที่ขาดไม่ได้เลยคือ ได้เจอเพื่อนใหม่ๆ หลายๆ โรงเรียน และยังได้แลกเปลี่ยนว่า โรงเรียนเธอมีอะไรบ้าง มีโครงการอะไรบ้างด้วยค่ะ เพื่อที่จะได้นำไปปรับใช้ที่โรงเรียนได้”

DSCF1649

น้องยังบอกอีกว่า “กิจกรรมทั้ง 4 ฐานที่ได้เข้าร่วมนั้นหนูสนใจ การผลิต EM คือ การทำปุ๋ยหมัก และการปรับสภาพดินเพื่อทำแปลงปลูกผัก เพราะสามารถลงมือทำได้ด้วยตัวเอง ซึ่งหนูจะนำไปบอกเล่าให้เพื่อนๆ ที่โรงเรียน และเมื่อผลออกมาประสบความสำเร็จก็จะนำมาบอกต่อในชุมชนที่หนูอยู่ด้วยค่ะ เพื่อจะได้เป็นชุมชนชีววิถีเหมือนที่บ้านโคกน้อย”

สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะต้องส่งผลงานคลิปวิดีโอการรายงานข่าวโครงการชีววิถีฯ เพื่อเข้าร่วมประกวด โดยมีเกณฑ์การตัดสินจากความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงาน การนำเสนอข่าวให้มีความน่าสนใจและชวนติดตาม การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชีววิถี และการใช้ภาษาในงานข่าว

DSCF9909

และจะมีการประกาศผลตัดสินที่แฟนเพจ ชีววิถี กฟผ. ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลมูลค่า 7,000 บาท รางวัลที่ 2 มูลค่า 5,000 บาท และรางวัลที่ 3 มูลค่า 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรและโล่รางวัลสำหรับโรงเรียนที่ชนะการประกวด รวมทั้ง ผลงานของเยาวชนจะถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ อสมท. สามารถติดตามข้อมูลโครงการชีววิถีฯ ได้ที่ www.chivavithee.egat.co.th

อย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจน้องๆ กันนะครับ สำหรับทริปนี้ ทีมงานพาไป ต้องขอขอบคุณ กฟผ. อย่างมากที่ทำให้ได้รู้ถึงโครงการดีๆ และ ได้พบน้องๆ ที่เก่งๆ ทุกคนครับ 🙂