5 สถานที่ไหว้แก้ปีชง 2567 ชวนทำบุญ เสริมดวงให้แคล้วคลาดตลอดทั้งปี

5 สถานที่ไหว้แก้ปีชง 2567 ชวนทำบุญ เสริมดวงให้แคล้วคลาดตลอดทั้งปี

ในปี 2567 นี้ ปีนักษัตรที่ชง คือ ปีจอ ปีมะโรง ปีฉลู ปีมะแม โดยความเชื่อของชาวจีนนั้น ผู้ที่เกิดปีชงมักจะมีอุปสรรค ปัญหาในชีวิต ดังนั้น จึงนิยมไปไหว้พระขอพร เสริมมงคล แก้ปีชง เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดี เสริมความเป็นสิริมงคลให้ชีวิต

สำหรับสถานที่ไหว้พระขอพร เสริมมงคล แก้ปีชง 2567 ที่น่าสนใจ มีดังนี้

1. เริ่มต้นกันที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่นิยมกราบไหว้ ทั้งชาวไทย และชาวไทยเชื้อสายจีน “วัดมังกรกลมาวาส” หรือที่คุ้น ๆ กันในชื่อ “วัดเล่งเน่ยยี่” วัดจีนเก่าแก่ชื่อดังย่านเยาวราช มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปสำคัญหลายองค์ ผู้คนนิยมมากราบไหว้เพื่อให้เป็นสิริมงคล เสริมดวงชะตา และแก้ปีชง

วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) ตั้งอยู่ที่ ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร เป็นวัดจีนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย เช่น องค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย (เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา) องค์เทพเจ้ากวนอู องค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) เป็นต้น

2. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แก้ปีชงที่คนนิยมมากราบไหว้ในช่วงขึ้นปีใหม่ “วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์” หรือที่รู้จักในชื่อ “วัดเล่งเน่ยยี่ 2” เป็นวัดที่เปิดให้ทุกคนได้เข้าไปทำพิธีแก้ชง เสริมดวงแล้ว อีกหนึ่งจุดเด่นของวัดนี้คือสถาปัตยกรรมที่สวยงามอลังการ แถมรู้สึกอุ่นใจเหมือนมีเทพเจ้าตามคุ้มครองอยู่ตลอด ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ทำให้วัดแห่งนี้เป็นวัดแก้ปีชงอีกแห่งที่ได้รับความนิยมไม่แพ้วัดแก้ชงไหน ๆ

วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ วัดเล่งเน่ยยี่ 2 ตั้งอยู่ที่ ถนนสิรินธร แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นวัดจีนที่สร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย เช่น องค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย องค์เทพเจ้ากวนอู องค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เป็นต้น

5 สถานที่ไหว้แก้ปีชง 2567 ชวนทำบุญ เสริมดวงให้แคล้วคลาดตลอดทั้งปี
วัดเล่งเน่ยยี่ 2

3. ต่อกันที่วัดจีนเก่าแก่สมัยกรุงธนบุรี “วัดทิพยวารีวิหาร” หรือที่รู้จักกันในชื่อ “วัดกัมโล่วยี่” ที่นี่มีองค์เทพสำคัญ ๆ มากมาย ที่คนนิยมมาไหว้ขอพร และทำบุญแก้ชง สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดซึ่งผู้คนนิยมไปกราบไหว้ ได้แก่ หมออูโต๋ว เทพปรองดองหรือเทพแห่งความรัก เทพขุนพลเอี่ยยิ่ม ที่มีดวงตายื่นออกมา องค์ซำกวง หรือเทพ 3 ตา พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

วัดทิพยวารีวิหาร (วัดกัมโล่วยี่) ตั้งอยู่ที่ ถนนทรงวาด แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นวัดจีนที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย เช่น องค์เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย องค์เทพเจ้ากวนอู องค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เป็นต้น

4. วัดโพธิ์แมนคุณาราม (วัดโพวมิ้งปออึงยี่) ตั้งอยู่ที่ ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เป็นวัดพุทธฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย ภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย เช่น องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม องค์พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ เป็นต้น

5. วิหารเทพสถิตพระกิติเฉลิม (ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ) ตั้งอยู่ที่ 1/13 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็นศาลเจ้าจีนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยและชาวจีน ภายในศาลเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย เช่น องค์เทพเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ (เทพเจ้านาจา) องค์เทพเจ้ากวนอู องค์เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย เป็นต้น

สำหรับวิธีการไหว้พระขอพร เสริมมงคล แก้ปีชง โดยทั่วไปแล้ว มักนิยมไหว้ด้วยเครื่องสักการะ เช่น ธูป เทียน ผลไม้ ขนมหวาน น้ำชา เป็นต้น จากนั้นจึงจุดธูป เทียน อธิษฐานขอพรจากองค์เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต

นอกจากนี้ ยังมีความเชื่ออีกว่า การแก้ปีชง ควรทำในช่วงต้นปี เพื่อให้มีเวลาในการเสริมดวงชะตาให้แข็งแรงตลอดทั้งปี