ผนึกกำลังพลังงานสู้ภัยน้ำท่วม ช่วยเหลือดินแดนภาคอีสานของไทย

ผนึกกำลังพลังงานสู้ภัยน้ำท่วม ช่วยเหลือดินแดนภาคอีสานของไทย

น้ำท่วมใหญ่ปี 62 ส่งผลกระทบส่วนใหญ่ในดินแดนภาคอีสานของประเทศไทย ธารน้ำใจคนไทยไม่เคยจางหาย ร่วมผนึกกำลังพลังงานสู่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ผนึกกำลังพลังงานสู้ภัยน้ำท่วม ช่วยเหลือดินแดนภาคอีสานของไทย

เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2562 ส่งผลกระทบในดินแดนภาคอีสาน ทำให้จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดอุบลราชธานี ประสบกับภัยน้ำท่วมเป็นเวลากว่าครึ่งเดือน … แต่ธารน้ำใจของคนไทยไม่เคยจางหาย รมว.กระทรวงพลังงาน “นาย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” ผนึกกำลังร่วมกันกับทุกหน่วยงานในสังกัด ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตั้งรับน้ำและขออยู่กับผู้ประสบภัยให้ผ่านวิกฤต โดยมีใจเดียวคือ “ช่วยเหลือคนไทยด้วยกัน”

ผนึกกำลังพลังงานสู้ภัยน้ำท่วม ช่วยเหลือดินแดนภาคอีสานของไทย

หลังจากที่ได้รับรู้เรื่องราวของเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ของภาคอีสาน ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยายน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดร้อยเอ็ด “นาย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” รมว.กระทรวงพลังงาน ได้สั่งให้หน่วยงานในสังกัด ทั้งกลุ่ม ปตท. และบริษัทในเครือ, การไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) และอีกหลายหน่วยงาน ร่วมกันจัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อลงไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดร้อยเอ็ด

ผนึกกำลังพลังงานสู้ภัยน้ำท่วม ช่วยเหลือดินแดนภาคอีสานของไทย
ผนึกกำลังพลังงานสู้ภัยน้ำท่วม ช่วยเหลือดินแดนภาคอีสานของไทย

ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน “นาย สุรพร ดนัยตั้งตระกูล” เดินทางลงไปจังหวัดร้อยเอ็ด ลงสำรวจพื้นที่ความเสียหาย วางแผน และให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายถุงยังชีพ ให้ถึงมือผู้ประสบภัย พร้อมประสานให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัย

ผนึกกำลังพลังงานสู้ภัยน้ำท่วม ช่วยเหลือดินแดนภาคอีสานของไทย
ผนึกกำลังพลังงานสู้ภัยน้ำท่วม ช่วยเหลือดินแดนภาคอีสานของไทย

เดินทางลงช่วยเหลือ 5 อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย “นาย สุรพร ดนัยตั้งตระกูล” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน “นาย อุนุรุทธิ์ นาคาศัย” เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน “นาย วัชระ กรรณิการ์” โฆษกกระทรวงพลังงาน “นาย ยงยุทธ จันทรโรทัย” อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงพลังงาน มอบถุงยังชีพ พร้อมพูดคุย สอบถามความเป็นอยู่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้

ผนึกกำลังพลังงานสู้ภัยน้ำท่วม ช่วยเหลือดินแดนภาคอีสานของไทย
ผนึกกำลังพลังงานสู้ภัยน้ำท่วม ช่วยเหลือดินแดนภาคอีสานของไทย

“จากร้อยเอ็ด สู่อุบล” ธารน้ำใจของคนไทยยังคงผนีกกำลังให้ความช่วยเหลืออย่างไม่จางหาย “นาย สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” รมว.กระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ส่งถุงยังชีพ และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่อง

ผนึกกำลังพลังงานสู้ภัยน้ำท่วม ช่วยเหลือดินแดนภาคอีสานของไทย
ผนึกกำลังพลังงานสู้ภัยน้ำท่วม ช่วยเหลือดินแดนภาคอีสานของไทย

“ธารน้ำใจพลังงาน” ยังคงไหลมาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้กันอย่างต่อเนื่อง จากมือถึงมือ จากใจถึงใจ จากพลังงานถึงประชาชน ให้ก้าวผ่านวิกฤตในครั้งนี้ และฟื้นฟู กลับมามีกิน มีใช้ หลังจากน้ำลด