Toyota พาไปเมืองสีเขียว อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Toyota พาไปเมืองสีเขียว อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดทริป “Low Carbon กับ โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา” เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแห่งแรกที่ ตำบลหัวรอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทาง Paapaii.com ได้รับเชิญจากทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมทริป “Low Carbon กับ โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา” เริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้าที่ศูนย์บริการ โตโยต้า บัส วิภาวดี พร้อมรับฟังกำหนดการจากคุณ ปรีชา โพธิ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และถ่ายรูปร่วมกับสื่อมวลชน ก่อนออกเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ ตำบลหัวรอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

37 414036

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ก็มาถึงแล้วที่ “ศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแห่งแรกนอกโรงงาน” เพื่อทำกิจกรรมรักษ์โลกที่สะท้อนถึงองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ด้าน โดยมีวิทยากรกล่าวต้อนรับและอธิบายรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ โดยในทริปนี้ยังมีนักแสดง “กรรณ สวัสดิวัสดิ์ ณ อยุธยา และ ตุ้ย เกียรติกมล ล่าทา” มาร่วมทริปและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

องค์ความรู้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง 5 ด้าน ของโตโยต้า ประกอบไปด้วย

  • การเพิ่มพื้นที่สีเขียว (Increasing Green Area)
  • การจัดการขยะ (Waste Management)
  • การอนุรักษ์น้ำ (Water Management)
  • การลดการใช้พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก (Renewable Energy)
  • การเดินทางอย่างยั่งยืน (Sustainable Transportation)

5 4

ภายในศูนย์เรียนรู้ได้มีการจัดแสดงโซนห้องนิทรรศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานต่างๆ พร้อมมีวิทยากรคอยให้คำชี้แนะและอธิบายให้เช้าใจง่ายขึ้น ในแต่ละหัวข้อภายในโซนห้องนิทรรศการ บอกเลยว่าเดินกันเพลินๆ ได้ความรู้กับไปใช้ที่บ้านกันด้วย

35  311

หลังจากเดินชมห้องนิทรรศการกันเสร็จแล้ว ก็มากันที่ในส่วนของโซน “การอนุรักษ์น้ำ” (Water Management) โดยส่วนนี้จะส่งเสริมในเรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การประหยัดน้ำ และการนำทรัพยากรน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการสร้างถังเก็บน้ำในลักษณะไม้ยืนต้นจำลอง รองรับน้ำฝนที่ตกลงมา ผ่านการกรองของอิฐกรองน้ำ ไหลซึมลงบ่อเก็บน้ำใต้ดินขนาด 10,000 ลิตร เพื่อนำกลับมาไว้ใช้ภายในศูนย์การเรียรู้

34

มาต่อที่จุดที่ 2 ในส่วนของ “การเพิ่มพื้นที่สีเขียว” (Increasing Green Area) ในส่วนนี้จะส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยใช้ความรู้ด้านการปลูกป่านิเวศตามหลักของศาสตราจารย์ ดร.อากิระ มิยาวากิ ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น ฟังวิทยากรพูดถึงรายละเอียดกันเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาลงมือปฏิบัติเพิ่มพื้นที่สีเขียว คนละไม้ คนละมือ ปลูกต้นไม้สร้างความร่มรื่น

393338

ในส่วนของจุดที่ 3 โซน “การจัดการขยะ” (Waste Management) ให้ความรู้เกี่ยวการกับจัดการกับขยะ ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ ลดการใช้สินค้าที่ก่อให้เกิดขยะ และการคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ และถูกหลักตามสุขาภิบาล

44 43

มาต่อกันที่จุดที่ 4 ส่วนของ “การลดการใช้พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก” (Renewable Energy) ในโซนนี้จะเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลังงานทดแทน อย่างเช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ และการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4232

เดินชมองค์ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมมาทั้ง 4 อย่างแล้ว พักเข้ามาทำกิจกรรม Workshop กับ TAM:DA โดยการใช้วัสดุเหลือใช้กลับมาทำให้มีประโยชน์และใช้งานได้อีกครั้ง ได้แก่ การทำกระถางต้นไม้แบบแขวนโดยใช้ขวดพลาสติกและไม้แขวนเสื้อ และกระเป๋าใส่ของที่ทำมาจากไฟท้ายรถยนต์

31 10 30 282 29

หลังจากจบกิจกรรม Workshop กับ TAM:DA มาต่อกันที่องค์ความรู้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจุดที่ 5 นั่นก็คือ “การเดินทางอย่างยั่งยืน” (Sustainable transportation) ในส่วนนี้จะเกี่ยวกับการส่งเสริมการเดินทางที่ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยการใช้พลังงานทดแทน อย่างเช่น รถไฟฟ้าขนาดเล็ก HA:MO ที่ใช้ระบบ EV Car Sharing โดยการใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน เพื่อเดินทางเชื่อมโยงระหว่างจุดท่องเที่ยวในอยุธยา โดยใช้ระบบเก็บพลังงานไฟฟ้าที่มาจากแผงโซล่าเซลล์ นำเข้าเก็บประจุไฟฟ้าอยู่ในเซลล์แบตเตอรี่ของรถยนต์โตโยต้าโฮบริดที่ใช้แล้ว โดยมีสถานีชาร์ตไฟฟ้า 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอยุธยา และหมู่บ้านญี่ปุ่น พร้อมแล้ว ไปเที่ยวกันเถอะ

27 23 22 24 20

ถึงแล้วจุดท่องเที่ยวที่ “อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา” เดินชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาอย่างยาวนาน เรียนรู้ประวัติศาสตร์และกราบไหว้บุคคลสำคัญ สถานที่สำคัญของที่แห่งนี้

19 18 17 16 15

เที่ยวชมประวัติศาสตร์ของประเทศไทยกันที่ “อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา” กันเสร็จแล้ว ก็เดินทางต่อมายัง “หมู่บ้านญี่ปุ่น” แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัด และเป็นจุดชาร์ตไฟของรถไฟฟ้า HA:MO เดินชมบรรยากาศภายในหมู่บ้าน ก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังศูนย์บริการ โตโยต้า บัส วิภาวดี เป็นการจบทริป “Low Carbon กับโตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา” ในครั้งนี้

12 113 14

เป็นหนึ่งวันการท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมที่สนุก และเพลิดเพลิน ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งเรียนรู้วิธีการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆ และได้ลงมือทำกับกิจกรรม Workshop โดยการใช้สิ่งของเหลือใช้ให้กลับมามีประโยชน์ขึ้นมาอีกครั้ง พร้อมกับได้ทดลองขับรถไฟฟ้า HA:MO รถไฟฟ้าขนาดเล็ก ที่จะทำให้คุณได้เพลินไปกับทุกการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณทาง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่เชิญชวนทีมงาน Paapaii.com เข้าร่วมทริปในครั้งนี้ด้วยครับ

7