ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558

ณ วัดโพนชัยและหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง อาทิ การร่วมชมขบวนแห่ขบวนผีตาโขน, การประกวดหน้ากากผีตาโขน, การประกวดผีตาโขนน้อย, การแสดงของชุมชนต่าง ๆ

ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์, การออกร้านของส่วนราชการ-เอกชน,การแสดงสินค้าพื้นเมือง,การจำหน่ายสินค้า OTOP, การแข่งขันจุดบั้งไฟ พร้อมชมขบวนพาเหรดที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2558 อีกด้วย

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 – ร่วมชมพิธีเบิกอุปคุต (บริเวณลำน้ำหมัน-ลำน้ำศอก), พิธีบายศรีสุ่ขวัญเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม (บ้านเจ้าพ่อกวน) และพิธีวันโฮม ณ วัดโพนชัย

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2558 – ชมพิธีเปิดงานบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน, พิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง และพิธีจุดบั้งไฟบูชาพญานาคแถน เพื่อขอฝน (หลังวัดโพนชัย)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 – ร่วมพิธีเทศน์มหาชาติ ณ อุโบสถวัดโพนชัย และพิธีคารวะพระเจ้าใหญ่

ข้อมูลการติดต่อ : อำเภอด่านซ้าย โทร. 0 4289 1266
งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม

ขอบคุณที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย