งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2558

งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2558

สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยใช้เงินพดด้วงแลกซื้ออาหารคาวหวานและชมการแสดงแสง สี เสียง

พิธีสักการะศาลหลักเมืองพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) พิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุการแสดงแสง สี เสียง ตลาดย้อนยุค สินค้าOTOP การแสดงประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การออกร้านกาชาด

 

วันที่ 17 – 27 ธ.ค. 2558 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

เบอร์โทร

+66 3524 6076-7

 

ขอบคุณที่มา: thai.tourismthailand.org