Top grossing

Chiang Mai (9)

ไปเที่ยว (ป่า) หน้าฝนกัน สัมผัสดินแดนแห่งนาขั้นบันได

“ป่าบงเปียง” ชื่อนี้ผมได้ยินมานานแล้วได้เห็นรูปมาก็บ่อยวันนี้ดีใจได้ไปสัมผัสบรรยากาศจริงสักทีหนึ่ง หากใครต้องการบรรยากาศแบบชาวบ้านจริงๆโฮสเตย์แบบไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าใช้ ไปอยู่กับดินกับฟ้าจริง ๆ แนะนำเลยว่าไม่ควรพลาด

Continue reading »

Life Style

priority seat in the airport

ทำความรู้จัก “Priority Seat” เก้าอี้ตัวนี้..ไม่ใช่ใครก็นั่งได้

ถ้าสังเกตดีๆ บนรถเมล์ รถไฟฟ้า หรือรถใต้ดิน รวมถึงในสนามบิน จะมีที่นั่งพิเศษหรือที่เรียกว่า “Priority Seat” ไว้สำหรับบริการบุคคลกลุ่มพิเศษที่ต้องได้รับการดูแลโดยเฉพาะ เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา ผู้พิการและพระสงฆ์  โดยจะมีสติ๊กเกอร์ติดไว้เป็นสัญลักษณ์อย่างชัดเจน 

Continue reading »